▐ لبخند بزن

نگارش در تاريخ شنبه ۲۰ آبان۱۳۹۱ توسط رضا امیری فر (رایکا) /

لبخند بزن

برامدگی گونه هایت توان آن را دارد که امید رفته را بازگرداند

گاه قوسی کوچک می تواند

معماری بنایی را نجات دهد.

 

از مرتضی پاشاپور


برچسب‌ها: مرتضی پاشاپور